ฟ้าสร้างฝน...คนสร้างฟ้า

ต่อจากบันทึกนี้ครับ...จากหนึ่งผู้ให้สู่แรงบันดาลใจไม่สิ้นสุด...

ปู่สอนนำหนังสือมาฝากผมหลายเล่ม หนึ่งในนั้น คือ หนังสือฟ้าสร้างฝน คนสร้างป่า

เป็นรวมเรื่องการปลูกป่าส่งท้ายปีสากลป่าไม้โลก ของสถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

 

ในช่วงเกริ่นนำของหนังสือ...บุญของคนปลูกป่า

มีธรรมของพระพุทธเจ้าในการปลูกต้นไม้ ในพระไตรปิฏกด้วย...พระสุตตันตปิฏก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค "วนโรปสูตร"

เมื่อครั้งที่เทวดาทูลถามว่า

"ชนพวกไหนมีบุญ เจริญกาลในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ฯ"

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

"ชนเหล่าใดสร้างอาราม (สวนไม้ดอกไม้ผล) ปลูกป่าไม้ (ให้ร่มเงา) สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน และบ่อน้ำทั้งบ้าน ที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์"

เหมือนชีวิตของปู่สอน กล้าศึก เช่นกันครับ

คนปลูกต้นไม้แห่งบ้านโนนเสลา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ปู่สอน ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ปี 2542 ที่ยึดหลักดำเนินชีวิตที่ว่า

 

"คนเราเกิดมาต้องทำ 2 หน้าที่ คือ

1. ประโยชน์ตนต้องไม่ให้บกพร่อง ลูกเมียไม่อดอยาก ต้องให้สมบูรณ์

2. ประโยชน์ท่าน คือ ทำความดีให้สังคม ถ้าทำอย่างนี้ได้ จิตใจแจ่มใส เบิกบาน ทำแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียว คือ กิเลส"

 

"ถ้าไม่มีความสุข ทำไม่ได้หรอก ทำเพราะมีความสุข ตามหลักธรรมนั้น หากผู้ปฏิบัติถูก ก็จะรู้รสธรรมะว่าเป็นอย่างไร ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติต่อให้ยืนดูทั้งวันก็ไม่รู้แจ้ง การปลูกต้นไม้แล้วได้เห็นต้นไม้เติบโต ได้เห็นต้นไม้ทำประโยชน์ต่อระบบนิเวศ แค่นี้ก็สุขแล้ว...."

 

"...ตนเองไม่สามารถให้ร่มเงากับคนได้ ไม่สามารถให้มดแดงมาทำรังบนหัวได้ เลยต้องปลูกต้นไม้ ให้ต้นไม้ทำคุณงามความดีแทนพ่อ ...ต้นไม้ให้สัตว์ป่ามาอาศัย หากไม่มีป่าก็ไม่ได้กินสัตว์ ไม่ได้กินไข่มดแดง..."

 

ในบทบาทการเป็นหมออนามัยคนหนึ่ง การได้มาเจอใครสักคนและแรงบันดาลใจที่ดี นับเป็นชีวิตที่ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณค่ายิ่ง

 

ตอนแรกบทบาทผม น่าจะไปเยียวยาปู่สอน ดูแลสุขภาพกายและใจของปู่ ในวัยผู้สูงอายุ แต่ผู้ปู่ได้ให้ผมเห็นมุมมองไม่เฉพาะต้นไม้ แต่เป็นการมองเวิ้งจักรวาล ที่วนเวียนอยู่ในวัฎสงสาร

 

ยามผมมีความทุกข์ ปู่รับรู้... ทั้งที่ผมไม่เคยพูดให้ฟัง...โชคดีที่ชีวิตคนคนหนึ่งที่เล็ก ๆ ในเวิ้งจักรวาล ที่ได้เจอกัน

 

"....จำไว้นะ...ปลายสายรุ้งงาม จะเกิดขึ้นได้ ต้องใช้ทั้งหยาดฝนและแสงแดด..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต้นไม้...จักรวาล...ปู่สอน กล้าศึกความเห็น (3)

*เป็นความโชคดีในชีวิตที่ ชายจิตงดงามสองคนสองวัยได้พบกัน เพื่อซึมซับสิ่งดีๆเช่นนี้ค่ะ

*พี่ใหญ่โชคดีที่ไดิรับการแบ่งปันเรื่องราวดีๆดิวย ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

"....จำไว้นะ...ปลายสายรุ้งงาม จะเกิดขึ้นได้ ต้องใช้ทั้งหยาดฝนและแสงแดด..." ชอบมากมากครับ

เขียนเมื่อ 

เรื่องเล่า เป็นแรงบันดาลใจ ดีจังค่ะคุณหมอ ฯ