แหล่งเรียนรู้ : ห้องคณิตศาสตร์

  ติดต่อ

  แหล่งเรียนรู้ : ห้องคณิตศาสตร์  

Math%5b1%5d

 

 

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนด้วยตนเองตามศักยภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรม Paint , The Geometry Sketehpad, CAI, CD - Rom ฯลฯ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ในด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารและพัฒนาโครงการKM

หมายเลขบันทึก: 48244, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-10 18:04:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แหล่งเรียนรู้#ห้องคณิตศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)