แหล่งเรียนรู้ : ห้องวิทยาศาสตร์

  ติดต่อ

  แหล่งเรียนรู้ : ห้องวิทยาศาสตร์  

Sic%5b1%5d

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความคิดเป็นเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทำการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาขั้นสูงต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารและพัฒนาโครงการKM

หมายเลขบันทึก: 48243, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-29 10:52:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แหล่งเรียนรู้#ห้องวิทยาศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)