สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาไทย

บทร้อยกรองที่ยังจำได้สมัยมัธยม

                             เมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง

                   เมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา

                   เมื่อไม่มีมิตรเมินไม่มองมา

                   แม้มอดม้วยหมูหมาไม่มามอง