พวกเรา 3 คน คือ น้องอร น้องเพ็ญ น้องแอ่น ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานก็ได้มาฝึกงานที่ ศบอ.เมืองมาเป็นเวลา 2 เดือนกว่าแล้วก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนมาตลอด และในวันที่ 3 สิงหาคม ก็ได้ลงพื้นที่ ม.1 ต.มะม่วงสองต้น พร้อมกับทีมงานกศน. และในวันนั้นก็มีวิทยากรจาก กศน.มาให้ความรู้และอธิบายเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนว่าแต่ละวันมีรายรับและรายจ่ายเท่าไร ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาได้อีกวิธีหนึ่ง จากนั้นก็ให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ม.1 จากที่ได้ฟังส่วนใหญ่ชาวบ้านมีปัญหาที่ดินทำกินและอยากจะไห้หน่วยช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ แต่ทางหน่วยงานไม่สามารถที่จะช่วยเหลือในด้านนี้ได้แต่สามารถที่จะให้ความรู้และจัดการความรู้ให้กับตัวเองในตรงจุดนี้ได้ ซึ่งการลงพื้นที่แต่ละครั้งก็ได้ความรู้อะไรหลาย ๆ อย่างจากการลงพื้นที่ชุมชน