ความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดทำ Blog

  Contact

  Blog มีประโยชน์อย่างไร ?  
วันนี้โรงเรียนสวายวิทยาคาร ได้จัดอบรมการสร้าง BLOG ให้กับบุคลากรในโรงเรียนสวายวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านสวาย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ เพราะจะทำบุคคลที่มีความสนใจ สามารถที่จะเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานต่าง ๆ ได้นำเข้าไปให้ศึกษา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In แหล่งความรู้ของนายบุญเยี่ยม

Post ID: 48192, Created: , Updated, 2012-02-11 15:48:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #โรงเรียน#กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์#edkm#สวายวิทยาคาร#บุญเยี่ยม

Recent Posts 

Comments (1)

เป็นการอบรมที่ได้ปฏิบัติจริง ทำจริง ผู้อบรมสามารถสร้างงานได้ 100 %  และจดจำได้ตลอดไป