เมื่อวันที่ 2 ก.ย.49  อ. อัครินทร์  นิมมานนิตย์  ผู้อำนวยการโครงการ R2R ของศิริราชคุยกับผมยังไม่จบเรื่องอยากจัด KM Workshop ให้แก่ทีม CF และผู้เกี่ยวข้องกับ R2R ของศิริราช

         จึงขอสื่อมายัง อ. อัครินทร์ให้คุยกับคุณอ้อ (วรรณา) ของ สคส.   ทาง สคส. ยินดีระดม "คุณอำนวย" ที่เป็นวิทยากร KM ไปช่วยจัด workshop ให้  เช่น รศ. พญ. ปารมี,  ดร. กะปุ๋ม,  คุณชายขอบ,  คุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ,  ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร, คุณวราพร  แสงสมพร,  คุณสมใจ  เนียมหอม (2 คนหลังนี้อยู่ที่ศิริราช)   แล้วแต่ว่าใครจะว่างในช่วงนั้น

         ประเด็นสำคัญคือ  เป้าหมายของการจัด workshop จะต้องชัดเจนว่าต้องการทักษะอะไรบ้างสำหรับไปแสดงบทบาทอะไรใน R2R   ผมเดาว่าเป็นการฝึก "คุณอำนวย"   ซึ่งคงต้องใช้เวลา 2 - 3 วันโดยออกไปจัดต่างจังหวัดเพื่อจะได้มีเวลาที่ไม่ถูกรบกวน    และผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมอ่านหรือดู narrated ppt. และ VCD มาก่อน   คุณวรรณาจะเป็นผู้ออกแบบการประชุมร่วมกับอาจารย์อัครินทร์นะครับ

วิจารณ์  พานิช
 4 ก.ย.49