เมื่อหลายวันก่อนดิฉันได้เล่าเนื้อหาการ สัมมนาการสอน จริยธรรม ในตอนที่ 1 (คลิ๊ก) แล้ว  วันนี้ขอเริ่มตอนที่ 2 ที่ท่านวิทยากร รศ.ยุทธนา ศิริวัฒนานุกูล หนึ่งในอาจารย์รุ่นเก๋าท่านเล่าให้ฟังว่าผมอยู่ที่นี่มา 30 ปี ทั้งชีวิตของผมอุทิศให้สงขลานครินทร์ก็ว่าได้  3 ร. ในจริยธรรม คือ เรือนจริยธรรม มี 3 ร. ตัวแรกคือ  เรือนใจ  .....เราอยากจะเห็นนักศึกษามีจิตใจงาม งามแบบสุจริต ซื่อสัตย์ เคารพสถาบันต่อผู้มีพระคุณ เรือนใจเป็นตัวกำหนดเรือนอื่นๆ ที่จะตามมา
เรือนปาก.....พูดจาสุภาพ น้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำได้ความหมายถูกต้อง กาละเทศะ เรือนกาย....กริยาท่าทาง ใบหน้ายิ้มแย้ม ไม่ต้องสวยสด แต่รู้วางตัว ให้เหมาะ
       ร. ตัวที่สอง คือ เรียน-สอนจริยธรรม  เราจะเรียนสอนกันอย่างไรในขณะที่เนื้อหาในชั่วโมงสอนก็สอนกันไม่ทันเลยเรียน-สอนกันให้เห็น จากการทำให้ดูตลอดเวลา "ทำให้เห็น...ชวนให้คิด...ให้เด็กติดเป็นนิสัย ยกตัวอย่างเรื่องการเก็บขยะ.......เห็นขยะต้องเก็บ ทำให้เด็กดู.....เด็กจะเก็บตาม...."
      ร.ตัวสุดท้าย รักษาจริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบ่อยๆ อย่าทิ้ง......จะเปลี่ยนทัศนคติ.....ไปสู่จริยธรรมที่ดีเกิดการยอมรับ...ปฏิบัติด้วยความภาคภูมิใจ..... ท่านเกริ่นนำแบบ "ถอดถ้อย.......ร้อยใจ...." มาเป็นบทนำสนทนาในเช้าวันนั้น 
......ผมว่าเราต้องสอนนักศึกษาของเราให้ "มีภูมิคุ้มกันต่อสังคมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปมาก......"ครู" ต้องรับบทนี้เสมอ.....ทุกเวลา.ทุกที่ ผมอยู่ที่นี่หลายปีผมได้ยินเสมอๆ ว่า "อาจารย์อย่ามาสนใจเสื้อผ้าหนูได้มั๊ย.....อย่ามาสนใจทรงผมของหนูได้มั๊ย....ขอให้มาสนใจสิ่งที่อยู่ใต้ทรงผมของหนูดีกว่า....."  ท่านเล่าว่าท่านเคยอึ้งไปหลังจากเจอกับอาการของนักศึกษาที่ท่านเรียกคุยเรื่องทรงผมของเธอ...เธอว่าอาจารย์เชยก็ว่าเถอะ แต่ขอให้อาจารย์ทำหน้าที่....จากที่เห็น....จากนั้นสุดแล้วแต่เธอจะพิจารณา.....ท่านเล่าว่าไม่เคยสะดุ้ง....แต่มุ่งมั่นจะทำหน้าที่สอนคนให้เต็มคน....  ท่านแรกเกริ่นนำ.....ผ่านไป โปรดติดตามตอนที่ 3 ค่ะ