โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี )กับการประกันคุณภาพ

  ติดต่อ

  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี )กับการประกันคุณภาพ  

         โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง   สิงหเสนี )  เห็นความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ   จึงได้จัดให้มีการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ  โดยจัดทำในรูปของคณะกรรมการ  มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์   พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน ได้มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีโครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างชัดเจน

         สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ทางโรงเรียนได้รับการประเมินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  23-25  กันยายน  2545  และได้รับการประเมินภายนอกรอบสองเมื่วันที่  30-31  มกราคม  -  1  กุมภาพันธ์2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 48169, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 17:57:43+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #(#สิงหเสนี#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย#กระจ่าง#)กับการประกันคุณภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)