• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี )กับการประกันคุณภาพ

  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี )กับการประกันคุณภาพ  

         โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง   สิงหเสนี )  เห็นความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ   จึงได้จัดให้มีการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ  โดยจัดทำในรูปของคณะกรรมการ  มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์   พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน ได้มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีโครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างชัดเจน

         สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ทางโรงเรียนได้รับการประเมินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  23-25  กันยายน  2545  และได้รับการประเมินภายนอกรอบสองเมื่วันที่  30-31  มกราคม  -  1  กุมภาพันธ์2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 48169
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)