โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี )กับการประกันคุณภาพ

metta
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี )กับการประกันคุณภาพ

         โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง   สิงหเสนี )  เห็นความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ   จึงได้จัดให้มีการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ  โดยจัดทำในรูปของคณะกรรมการ  มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์   พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน ได้มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีโครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างชัดเจน

         สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ทางโรงเรียนได้รับการประเมินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  23-25  กันยายน  2545  และได้รับการประเมินภายนอกรอบสองเมื่วันที่  30-31  มกราคม  -  1  กุมภาพันธ์2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#(#สิงหเสนี#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย#กระจ่าง#)กับการประกันคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 48169, เขียน: 04 Sep 2006 @ 13:40 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 17:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)