"ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์   ใครก็ตาม  แม้เพียงแต่คิดจะยึดถือเป็นของตนเองหรือของพรรคพวกของตนเอง   เพื่อประโยชน์อันไม่ชอบธรรมต่อตนเองหรือต่อพรรคพวกของตนเอง   จะพบกับความหายนะในที่สุด"

พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
31 สิงหาคม 2549