บุหรี่เพิ่มอายุสมอง 10 ปี

สำนักข่าวรอยเตอร์ตีพิมพ์เรื่อง 'Male smokers lose brain function faster as they age' = "คนสูบบุหรี่ (ผู้ชาย) เสียหน้าที่ (สมรรถภาพ) สมองเมื่ออายุมากขึ้น" = "สมองนักสูบแก่เกินวัย" , ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
.
.
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน อังกฤษ (ตีพิมพ์ใน Acrchives Gen. Psychiatry) พบว่า สมองนักสูบแก่เร็ว โดยตรวจพบสมรรถภาพในการคิดอ่าน-จำ ลดลงตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป เร็วกว่าคนส่วนใหญ่ซึ่งจะพบสมองเสื่อมในช่วง 55-60 ปีขึ้นไป
.
บุหรี่เพิ่มเสี่ยงมะเร็งปอด และมะเร็งอีกหลายชนิด เช่น มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ฯลฯ โรคทางเดินหายใจ เช่น ถุงลมโป่งพอง เพิ่มเสี่ยงวัณโรค ฯลฯ
.
การศึกษานี้ทำในกลุ่มตัวอย่างข้าราชการพลเรือน ผู้ชาย 5,099 คน ผู้หญิง 2,137 คน อายุเฉลี่ย 56 ปี พบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่มีความเสื่อมสมรรถภาพของสมองเร็วขึ้น = สมองแก่เร็วขึ้น 10 ปี
.
คณะวิจัยกล่าวว่า การที่พบความแตกต่างทางสถิติชัดเจนในผู้ชาย ไม่พบในผู้หญิง น่าจะเป็นผลจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิง
ข่าวดี คือ การศึกษานี้พบว่า การเลิกสูบบุหรี่ทำให้คนที่เลิกบุหรี่ (ex-smokers) ไม่มีปัญหาสมองเสื่อมเร็วขึ้น ถ้าเลิกได้นานพอ
.
การออกแรง-ออกกำลังเป็นประจำ ไม่สูบบุหรี่ ไม่หายใจเอาควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบหรือควันบุหรี่มือสองเข้าไป และการใส่ใจสุขภาพโดยรวม มีส่วนช่วยป้องกันสมองเสื่อมก่อนวัยได้
.
ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ
.

> [ Twitter ]

  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง. 7 กพ.55. ยินดีให้ท่านนำบทความไปใช้ได้ โดยอ้างที่มา และไม่ใช้เพื่อการค้า > CC: BY-NC-ND.
  • ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค; ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)