เวลามีการประชุมหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่นักส่งเสริมการเกษตรจากต่างอำเภอต้องเข้ามาที่สำนักงานเกษตรจังหวัด  ห้องทำงานของผมซึ่งเป็นห้องเล็กๆ มีคนทำงานอยู่ 3 คน มีผมและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลอีก 2 คน  ก็จะได้ต้อนรับพวกเขาเหล่านั้นแทบทุกครั้ง

          เขามักจะพูดกันเสมอว่ามาห้องนี้แล้วรู้สึกมีความสุข  ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส มีข่าวคราวหรือเรื่องอะไรก็จะนำมาเล่าและแลกเปลี่ยนกัน   เราก็พลอยมีความสุขไปด้วย ลองดูสีหน้าของทุกคนดูก็ได้ครับ

          บรรยากาศในที่ทำงานนั้น  เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้  เริ่มที่ตัวเราก่อนครับ   ต้องยินดีและมีความสุขเมื่อได้ต้อนรับทุกๆ คนที่มาเยี่ยมเยียน  ด้วยความจริงใจ  ย่อมก่อให้เกิดความสบายใจ   ส่งผลถึงการทำงานก็จะดำเนินไปด้วยดีเพราะพวกเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกัน...

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก