วันอาทิตย์

  Contact

  เดินทาง  
วันอาทิตย์นี้ตื่นแต่เช้าเพื่อไปเรียนของ ดร. ศุวรรณ์  รู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางมากแต่เมื่อพอไปถึงได้เรียนกับ อาจารย์รู้สึกสนุกมากหายเหนื่อยเลย

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บันทึกของจรินทร์ทิพย์

Post ID: 48034, Created: , Updated, 2012-02-11 15:48:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นาง#จรินทร์ทิพย์#ศรีทับทิม

Recent Posts 

Comments (0)