คุณศรัทธาต่อความดีหรือไม่

 "ศรัทธาครับ"

คุณศรัทธาต่อความถูกต้องหรือไม่

"ศรัทธาครับ"

คุณศรัทธาในตนเองหรือไม่

"ศรัทธาครับ"

คุณศรัทธาต่อความถูกต้องในสิ่งที่ดี ๆ ที่คุณกำลังปฏิบัติหรือไม่

"ศรัทธาและเชื่อมั่นในทุกสรรพสิ่งที่ได้กระทำไปเพื่อเกิดศานติสุขต่อส่วนร่วมครับ"

แล้วคุณศรัทธาไหมว่า การปฏิบัติในดีและปฏิบัติชอบในสิ่งที่คุณศรัทธานั้น จะนำพาคุณสู่ ความสุขแท้

"ศรัทธาครับ"

.................................

ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะมานั่งตอบคำถามผมอยู่ที่ทำไม หากว่าใจคุณยังศรัทธา

ขอให้คุณมุ่งมั่นและเดินหน้า ทำตามสิ่งที่คุณศรัทธานั้น

ถึงแม้ว่าวันนี้จะต้องพบต้องเจออุปสรรคต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

แต่ศรัทธาจะช่วยให้คุณตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

เพราะศรัทธาจะบอกให้คุณรู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมี ที่แท้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของคุณเลย แม้แต่ตัวของคุณและชีวิตของคุณเอง

ดังนั้นเมื่อไม่มีสิ่งใดเป็นของคุณเลย แล้วคุณยังจะศรัทธาในตัวคุณและสิ่งที่คุณได้ทำอีกหรือ

"ผมศรัทธาครับ"

ถ้าอย่างนั้นผมก็คงจะไม่มีอะไรที่จะต้องพูดกับคุณแล้ว ถ้าหากว่าคุณเชื่อมั่นในศรัทธาของคุณ

ขอให้คุณเดินทางไปตามศรัทธาแห่งความถูกต้องและความดีงามนั้น

ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วผลจากสิ่งที่คุณศรัทธาและการกระทำดีกระทำชอบเหล่านั้น

จะเป็นโล่ห์ยามที่คุณมีภัย เป็นกำลังใจยามเมื่อคุณท้อแท้ เป็นดอกไม้ยามที่คุณอ่อนแอ ในยามแพ้ก็เป็นสุขเพราะศรัทธา

ขอให้คุณมีศรัทธาและเดินตามรอยแห่งศรัทธาของคุณ

ผมจะศรัทธาในตัวคุณตลอดไป