บันทึกนี้เป็นของฝากที่เป็นบทกลอนครับ    เป็นของนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นพี่ๆ เขียนไว้   ผมไปเจอเขาทิ้งไปแล้วเห็นว่ามีสาระดี เลยปัดฝุ่นนำมาแขวนใหม่ ไว้ที่ห้องทำงานของผมเอง 

          ไม่ได้มีเจตนาอื่นใด นอกจากเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก