ในโลกตะวันตก ความสำเร็จของคนจะเป็นแรงจูงใจให้คนที่ไม่สำเร็จในวันนี้สำเร็จในวันหน้า แต่จุดอ่อนของคนในสังคมไทยเวลานี้ที่ทำให้ไม่ก้าวหน้าคือ เรื่องจิตใจ ที่มีความอิจฉาริษยามากกว่าการจะพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของตัวเอง บ้านเมืองนี้เป็นของเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อลูกหลานเหลนของเรา มีคนแนะนำวิธีปฏิบัติตัวอย่างง่ายๆ ว่าให้ทำ 3 ข้อ คือ 1.กินน้ำเยอะๆ 2.กินน้ำตาลน้อยๆ และ 3.ออกกำลังกายมากๆ หากอุปมาเป็นปรัชญาชีวิต กินน้ำเยอะๆ คือ ทำสิ่งที่จำเป็นให้มาก กินน้ำตาลน้อยๆ คือ ไม่ฟังแต่คำหวานรื่นหูชวนสบายใจ และออกกำลังกายมากๆ คือ อย่าปล่อยให้ตัวเองสบายเกินไปนัก แต่พฤติกรรมของมนุษย์ไม่เข้าใครออกใคร อย่างโบราณว่า หากอยากเห็นใครเป็นอย่างไร ลองให้อำนาจแก่เขาครอบครอง คนที่มีอำนาจแล้วไม่เหลวไหลลงต่ำไปตามวิสัยของมนุษย์ ต้องนับว่าเป็นยอดคน ง่ายแต่ทำยาก