วันศุกร์ที่ 1กย.49 รองศิริชัยให้น้องๆ ในหน่วยงานประชุมสรุปงานประจำปีซึ่งดิฉันมีโอกาสได้ไปพูดเรื่องไอทีและ KM ในปีงบประมาณ 50 โดยมีคุณหมอต่อมาให้ความรู้เรื่องไอทีและเด็กๆ มีโอกาสมาลปรรทำให้เราได้ประเด็นพัฒนามากขึ้น     ต้องขอชมหมอต่อที่ทำหน้าที่เป็นคุณเอื้อทางด้านไอทีทำให้มีโครงการที่จะพัฒนาตามมาอีกมากมายค่ะ     เป็นการลปรรที่เรากำลังพัฒนาให้เกิดบ่อยๆค่ะ    หมอต่อให้คุณวิโรจน์คอยจดและเตรียมโครงการรองรับปัญหาแล้ว

ดิฉันทราบว่างานพัสดุมีการใช้ไอทีให้ครบทำให้เจอปัญหาเยอะมาก     ขอบคุณรองศิริชัยที่คอยเป็นคุณอำนวยความสะดวกมากๆและเจอปัญหามากกว่าคนอื่นค่ะ

ดิฉันขอชมรองศิริชัยที่ให้โอกาสเด็กๆมาพูด ลปรร  และเชิญดิฉันมาฟังทำให้เห็นความสามารถและความไม่สดวกของน้องๆที่ทำงานอยู่     และให้ไอทีผู้ที่จะแก้ปัญหามาช่วยกันพัฒนางานค่ะ