๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท น่าสนใจครับ

โครงการ ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท ไปดูแล้วน่าสนใจครับ

ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท ...น่าสนใจครับ

นา ๑ ไร่  ได้เงิน ๑ แสนบาท

คำตอบ ทางเลือก และหนทางรอดของชาวนาไทย

ทางรอดของเกษตรกรไทย

ขอฝากไว้ให้หลุดพ้นจนสมัย

จะยากจนผ่านมาไม่เป็นไร

แต่นี้ไปเราอยู่รอดปลอดภัยเอ่ย..

จากปัญหาความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ ที่สะสมกันมาเป็นระยะเวลานาน

ได้สร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นแก่สังคมส่วนใหญ่ของประเทศ

อาชีพเกษตรกรรมที่ผ่านมา ขาดความรู้ ไม่ได้ทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้

ท่ามกลางยุคสมัยของ เงินคือพระเจ้า

แม้รัฐจะเข้ามาดูแลหลายครั้งหลายคราว แต่ก็แก้ไปตามปัญหาเฉพาะหน้า

ความจริงวันนี้ "ความรู้" เท่านั้น จะช่วยให้เกษตรกรไทยได้หลุดพ้น

ได้รอดพ้นจาก พันธนาการ วงจรหนี้สิน ที่นับวันจะเข้ามาหาเกษตรกรอย่างแยบยลยิ่ง

ผลกระทบต่อเกษตรกร กระทบต่อระบบสังคมการเกษตร  กระทบต่อระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์

กระทบต่อรายได้ประชาชาติที่น่าจะเติบโตได้  กระทบต่อการเกิดอาชญากรรม เพราะหนี้เป็นต้นเหตุ

เพราะการอพยพย้ายถิ่นฐานทำงาน คนวัยแรงงานไม่เห็นอนาคตของเกษตรกรรม

อยู่ไปก็ตาย ไปตายดาบหน้าดีกว่า อยู่กรุงเทพฯ ไปรับจ้างก็มีกิน

อยู่บ้านนอก จะรับจ้างใคร ไม่ถึงหน้านา ก็ไม่มีใครจ้างใคร...อดเงิน

๑ ไร่ทำเงินได้ ๑ แสนบาท เป็นอนาคตของเกษตรกรไทย ไม่มืดมิด

ชีวิตยังมีทางออก  การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดได้ เพราะมีแนวทางทำกิน

ไม่สิ้นความหวัง ...วันนี้ชาวนาจะประกาศตัวเป็นอิสระต่อพันธนาการแล้ว

หลุดพ้นจากหนี้สิน  หลุดพ้นจากความยากจน...

 

สมพงศ์ เขียน

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนความเห็น (3)

รายได้ 1 แสนบาท กับกำไร 1 แสนบาทต่างกันครับ

ครับ..คุณศุภรักษ์ ศุภเอม ..

ทำนา ๑ ไร่ ๑ ปี ได้เงิน ๑ แสนบาท กับทำนา ๑ ไร่ ๑ปี ได้กำไร ๑ แสนบาท ต่างกันครับ..คุณศุภรักษ์ เคยทำนา ๑ ไร่ แล้วได้แค่ เงิน(ทุนบวกกำไร) ๑ แสนบาท ..หรือยังครับ ...สำหรับชาวนา เมื่อก่อนยากมาก เดี๋ยวนี้ก็ยากน้อยลงไปเยอะครับ เพราะราคาข้าวเปลือกแพง (ให้สูงสุด เลย เกวียน/ตัน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑ ไร่ จะปลูกข้าวได้ ๕ ตัน ต่อปี) พอทำได้ครับ....

หมายเลขบันทึก

480351

เขียน

28 Feb 2012 @ 16:54
()

แก้ไข

12 Jun 2012 @ 17:12
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 4, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก