ความหมายการศึกษา

การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์

ความหมายการศึกษาตามความคิดของข้าพเจ้า  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางกาย จิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามาถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประทีป แสงบุญส่งความเห็น (6)

กฤษณา โลหการก
IP: xxx.24.1.193
เขียนเมื่อ 

ต้องการความหมายของ คำว่าการศึกษา รบกวนหน่อยนะคะส่งรายงานอาจารย์

จงรักษ์ แซ่จ๋าว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบความหมายและความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั้งยืน

ช่วยอธิบายให้หน่อยนะครับช่วยให้ข้อมูลหน่อยครับ

ฟิวส์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบความหมสยของการศึกษาให้ลึกกว่านี้

นางสาวสายฝน บาลนคร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับความหมายของการศึกษา

ปลายฟ้า
IP: xxx.25.90.44
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนคาบ

IP: xxx.164.233.85
เขียนเมื่อ 

ดเอรไดดะกไ