ผมเอง

ช้าทุกเรื่อง
ทำอะไรก็ช้า  อย่ารอข้าเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทิพอาภาความเห็น (0)