ทุกเวลานาทีนั้นมีค่า
จงตั้งหน้าหาวิชาความรู้หนอ
รู้รักษาตัวรอดรู้ตัวตอ
อวิชชานั้นหนอนำหลงมา
            ให้เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบ
ทุกข์คติภพทรมานเพราะหาญกล้า
ทำบาปชั่วไม่รู้ตัวอวิชชา
ตัวบาปหนาผิดศีลลงอบาย
            ผู้ที่ได้ปฏิบัติวิปัสสนา
เกิดปัญญารู้จิตสอนใจได้
ทั้งใจถามใจตอบอยู่ร่ำไป
พิจารณาคุณโทษไว้ไม่หลงเพลิน
            ในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส
จิตประวัติคุณค่าน่าสรรเสริญ
ไม่ประมาทพลาดพลั้งไม่ล่วงเกิน
กลัวอบายไม่เพลิดเพลินหยุดบาปเวร