ครูที่เด็กต้องการ

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ - เจตคติของผู้บริหาร ครู และชุมชน -การบบริหารจัดการเป็นทีม วางแผนรัดกุม -ความร่วมมือของชุมชน และแหล่งเรียนรู้ -กิจกรรมหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้
- เจตคติของผู้บริหาร  ครู  และชุมชน
-การบบริหารจัดการเป็นทีม  วางแผนรัดกุม
-ความร่วมมือของชุมชน  และแหล่งเรียนรู้
-กิจกรรมหลากหลาย  และเหมาะสมกับสถานการณ์
การเรียนรู้ตามวิธีการในระบบ
-รู้เนื้อหา
-รู้คุณค่า
-รู้แล้วลืมเพราะรู้ผิวเผิน
ในโลกแห่งความเป็นจริงคนทุกคนสามารถเป็นครูได้  คนไม่เก่ง  ฉลาด  รู้หนังสือ  ไม่รู้หนังสือ  ยากดีมีจน  สัตว์  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  เหตุการณ์  ดิน  ฟ้า  อากาศ   ความผิดหวัง  ความรัก  ความซึ้ง  เหล่านี้คือครูในมหาวิทยาลัยชีวิต
คุณสมบัติของผู้เป็นครูที่เด็กต้องการในยุคปัจจุบัน
1. มีความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง
2.มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ตลอดชีวิต
3.มีความซื่อตรงต่ออุดมคติของความเป็นครู
4.อดทนและเสียสละ  ไม่เห็นแก่ตัว
5.เป็นเสมือนประภาคารและดวงประทีปของศิษย์
6.เป็นตัวอย่างที่ดีต่อศิษย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ruangkasem

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 4780, เขียน: 01 Oct 2005 @ 08:42 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ครูอ้อยมีความเห็นตรงกันค่ะ