ความหมายการศึกษา

การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์

ความหมายการศึกษาตามความคิดของข้าพเจ้า  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางกาย จิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามาถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประทีป แสงบุญส่งความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

4785

เขียน

01 Oct 2005 @ 08:52
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:11
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก