GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เรียนชีววิทยาให้สนุก

สนุกกับคำถาม
การเรียนชีววิทยาให้สนุกครูจะต้องเก่งในการตั้งคำถาม ถามให้นักเรียนเกิดการคิดและอยากหาคำตอบและ ให้เชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนักเรียน เมื่อนักเรียนอยากรู้ก็จะเกิดการตั้งปัญหา ตั้งสมมุติฐาน และทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนั้น เนื้อหาหรือสถานการณ์ที่ครูตั้งขึ้นต้องสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน และการทดลองหรือคำถามนั้นต้องท้าทาย ทำให้นักเรียนอยากหาคำตอบด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 47770
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ทำอย่างไรจะให้นักเรียนเกิดคำถาม เพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป