เกริ่นนำ

       การจัดกิจกรรมสำหรับงานประดิษฐ์ มักจะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้เรียน  การออกแบบ  การกำหนดสีหรือลวดลาย  ขนาดและรูปทรง  ตามความต้องการและประโยชน์การใช้สอยในแต่ละประเภท  เช่น  ของชำร่วย  ของที่ระลึก  ของตกแต่ง  หรือของใช้ในบ้าน

เทคนิควิธีการปฏิบัติ

      1. นำตะกร้า  ขวด  กระป๋อง  ฯลฯ  ที่ต้องการมาเป็นแบบพิมพ์

      2. ฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นเล็กพอประมาณชุบน้ำปิดลงบน

          แบบจนทั่วหนึ่งชั้น

      3. เริ่มจากชั้นที่สองเป็นต้นไป  ใช้กระดาษทากาวปิดทับเป็นชั้นๆ 

          จนมีความหนาและแข็งแรง

       4. แกะออกจากแบบ  ปิดทับด้วยกระดาษสาสีสวยงามตามต้อง

           การ  ก็จะได้งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมา

           ใช้ได้อีก

เอกสารอ้างอิง : คู่มืองานประดิษฐ์  /  นิตยสารงานฝีมือ

บทเรียนที่ได้ : นักเรียนได้ใช้จิตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์

                       ในงานประดิษฐ์

วันที่นำส่งข้อมูล :  วันที่  25  กันยายน  2549

ผู้นำส่งข้อมูล  : อุไรวรรณ   มณีกาญจน์

หน่วยงาน : โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โทรศัพท์ : 0-5361-2079