การสอน

ศิลปะกับชีวิต

      การสอนศิลปะพื้นฐาน ตามหลักสูครสถานศึกษา ซึ่งมี 3 สาระ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนสามารถ นำความรู้พื้นฐานที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นความรับผิดชอบ มีวินัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

     จากประสบกาณ์การสอนมา พบว่านักเรียนส่วนน้อย ยังมีปัญหาในการเรียน เช่น ขาดความรับผิดชอบ ได้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน โดยสร้างความคระหนัก ให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ใช้สื่อการสอนที่ไม่ต้องซื้อหา ใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงตวามสามารถอย่างอิสระ ส่งเสริมนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลงานเข้าประกวด ในระดับต่าง ๆ อย่างสมำเสมอ ให้ข้อเสนอแนะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปะพื้นฐาน

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียบนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 47758, เขียน: 02 Sep 2006 @ 11:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

   พยายามปรับปรุงแก้ไข ให้กำลังใจนักเรียนอย่างสมำเสมอ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกทั้ง 3 สาระ