ความเป็นครู

เส้นทางของความเป็นครู
เส้นทางของความเป็นครู

                               

ถ้าจะกล่าวถึงประสบการณ์ในการสอนของข้าพเจ้านั้น มีน้อยมากสามารถนับวันได้  เนื่องจากเพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นครู  ตามคำสั่งโรงเรียนห้องสอนศึกษา  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2549    นับได้ว่าเป็นก้าวแรกของการเป็นครู  แต่ถ้าจะกล่าวถึงประสบการณ์ในการเรียน  นับเป็นเวลา  15  ปี  ในช่วงเวลานี้เมื่อตริตรองดูแล้วจะพบว่าตัวข้าพเจ้าเองได้เก็บเกี่ยวเทคนิคการสอน  วิธีการสอนของครู  อาจารย์  พ่อ แม่ แม้กระทั่งเพื่อน  ผู้สอนที่มีวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย  มีการบูรณาการ  การใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  การเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  และที่สำคัญสอนแล้วไม่น่าเบื่อ  สอนแล้วนักเรียนเกิดความสุข กระตือรือร้นที่จะเรียนกับผู้สอนทุก ๆ ชั่วโมง  ข้าพเจ้าจะนำมาเป็นแบบอย่าง        มีผู้สอนบางท่านสอนแล้วน่าเบื่อ  ใช้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ  ล้าสมัย  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี  ก็จะไม่นำมาเป็นแบบอย่าง  

                ที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะเป็นสติคอยเตือนให้ข้าพเจ้าได้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเป็นครูที่สมบูรณ์ไปด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ  ด้านคุณธรรม และจริยธรรม  ในโอกาสต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน                                                                                                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 47757, เขียน: 02 Sep 2006 @ 11:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)