งานบันดาลสุข

การศึกษาทางเลือก เพื่อเตรียมกำลังคนสู่ประชาคมอาเซียน

   วันนี้ได้ร่วมศักราชการปรับเปลี่ยนการทำงานร่วมกับทีมครู กศน ตำบล บางแก้วฟ้า ตำบลวัดบางพระ ตำบลไทยาวาส ตำบลศรีมหาโพธิ์ ตำบลลานตากฟ้า กว่า 80 คน นำนักศึกษามารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือก กับการเรียนสายอาชีวะศึกษา ปวส ซึ่งกำลังขาดแคลนกำลังแรงงานอย่างมาก หลายสาขา โดยเฉพาะได้รับเกียรติ์ อย่างสูง จากผอ.ประทีบ จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า คนใหม่เอี่ยมถอดด้ามจาก วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เพิ่มพลังความคิดพิชิตภัยคุกคามความไม่รู้ อวิชาทั้งมวลของ นักศึกษา กศน ที่วงวนอยู่กับเกรด กับคะแนน ไม่คำนึงถึงการเรียนเพื่อรู้ เรียนเพื่อปฏิบัติสมดัง 4 เสาหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ  UNESCO ในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบโจทย์การเลือกช่องทางสายสามัญเพื่อเอาใบประกาศนียบัตรแล้วคิดไม่เป็นทำไม่ได้ หรือ เอาความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการเป็นใบประกาศนียบัตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่าน ผอ.ที่กรุณาแวะเยี่ยมครับ