ตอนที่ 1 การศึกษาอาชีพท้องถิ่น ทำให้นึกถึงการทำโคม ตุง ล้านนา ที่ปัจจุบันนี้ได้ใช้เป็นเครื่องประดับร้าน บ้าน และสำนักงาน โรงแรมต่างๆ เพราะถือว่าเป็นสิ่งมงคล และให้ความสวยงาม แสดงออกถึงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้

    ครูจักรพันธ์ ชัยแปง  เป็นคนบ้านร้องสัก  ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีคนหนุ่ม ไฟแรง ความสามารถในการผลิตโคมในปัจจุบันนี้คุณครูเอกได้พัฒนา ประยุกต์ร่วมสมัย เอามาผสมกับของสมัยโบราณที่ทำเอาไว้ได้อย่างสวยงาม โคมที่เห็นเด่นชัดคือโคมต้องทอง โคมดอกบัวเพชร และการนำมอเตอร์มาประกอบในการทำโคมผัด

    จากการที่ได้พูดคุยกันทำให้ทราบถึงความปรารถนาของครูเอกว่าต้องการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถบริการให้ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ได้อย่างเป็นกระบวนการ เป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นการจักตอก เหลาไม้ การเข้าโครงสร้างก่อนจะติดกระดาษ การตัดลวดลาย และการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ยังอยากให้คนในชุมชนได้รวมกลุ่มกันในการบริหารจัดการการผลิตโคมที่มีกำลังในการจัดการผลิตภัณฑ์โคม ตุงในกลุ่มด้วยกัน เพื่อให้แพร่หลายเป็นที่สนใจและรู้จักเหมือนบ้านบ่อสร้างที่ผลิตร่มกระดาษสา

     จึงอยากให้ความตั้งใจของครูเอกประสบความสำเร็จโดยเร็ว ให้ทางผู้ใหญ่ใจดีได้มองเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรแก่การสืบสาน ต่อไป