แม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาแต่ก้ทราบมาว่า gotoknow ให้อะไรมากมาย ขอชื่นชมและขอบคุณไว้ล่วงหน้า