GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบริการที่ดี ระดับ ๓

หลายท่านคงได้อ่าน สมรรถนะหลักของบุคลากรภาครัฐ เกี่ยวกับ การบริการที่ดี ระดับ ๑   และ การบริการที่ดี ระดับ ๒  กันแล้ว ต่อไปนี้จะ นำเรื่องการบริการที่ดี ระดับ๓ ซึ่งต้องปฏิบัติงานให้บริการที่ดี ระดับ ๑ และ ๒ และ มีการบริการที่ดี ระดับ ๓ ด้วย คือ

เต็มใจช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้บริการได้

  • รับเป็นธุระ  ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วเต็มใจ  ไม่บ่ายเบี่ยงไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ
  •  คอยดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและนำข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการ(ถ้ามี) ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

หวังว่าหลายท่านคงทำกันอยู่แล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 47525
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)