เวทีชุมชนเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย

พ.ร.บ ข้าว ผลกระทบต่อชาวนาไทย ใครได้ใครเสีย?

โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท   ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเวทีชุมชนเรื่อง “เกษตรอินทรีย์ : ยุทธศาสตร์ประเทศไทย”   เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ที่โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร โดยมีผู้มาเข้าร่วมประชุมอย่างล้นหลามจากที่ได้เชิญประชุมไว้ ทั้งจากเครือข่ายของเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์จากหลายๆ จังหวัด ทั้ง ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ รวมถึงนักวิชาการ หน่วยงานราชการ ประมาณ 150 คน

การประชุมในภาคเช้าเป็นการนำเสนอเพื่อจุดประเด็นการแลกเปลี่ยนในภาคบ่าย มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

  • “ มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ : ใครได้ใครเสีย”
    โดย  คุณแก่นฟ้า  แสนเมือง   พุทธสถานศีรษะอโศก    
  • “ การกำหนดเขตเพาะปลูกข้าว (Zoning) กับวิถีชาวนาไทย”   
    โดย  พ่อมั่น  สามสี   ประธานชมรมรักษ์ธรรมชาติ และ คุณอุบล อยู่หว้า   เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

พอภาคบ่ายก็แบ่งกลุ่มพูดคุยเป็น 3 กลุ่ม

  • กลุ่มที่ 1 :  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์สู่อีสานยั่งยืน
  • กลุ่มที่ 2 :  มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์กับเกษตรอินทรีย์
  • กลุ่มที่ 3 :  ร่างพรบ.ข้าว ผลกระทบต่อชาวนาไทย  อ่านรายละเอียดร่าง พ.ร.บ ข้าวได้ที่ http://sathai.org/activities/thainational_ricebill_proposal.pdf

สิ่งที่น่าสนใจที่ได้จากการร่วมประชุมเวทีนี้ ข้อคิดดีๆ จากปราชญ์ชาวบ้าน พ่อใหญ่มั่น สามสี ผู้ที่ดำเนินชีวิตในวิถีของความพอเพียงอย่าง คุณแก่นฟ้า แสนเมือง น่าจะนำไปสู่การร่วมมือประสานกันในการหนุนเสริมเพื่อให้ชาวนาได้คงวิถีชีวิตที่ดีงามที่เคยมีมาแต่เดิมไว้ การปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลาย หลายๆ อย่างที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้ ควรเป็นไปเพื่อสนับสนุน

ประกาศเจตนารมย์ที่เคยมี ว่าวาระเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ

                                                                                        โอ มสช.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling and learning from HPP programความเห็น (4)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 
เล่าข้อคิดของพ่อมั่นและคุณแก่นฟ้า    คนละ ๒ - ๓ เรื่องได้ไหมครับ
โอ มสช.
IP: xxx.90.140.154
เขียนเมื่อ 

คุณแก่นฟ้าเป็นวิศวกรที่ผันตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่พุทธสถานศรีษะอโศก เมื่อเริ่มต้นสนใจเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ก็พยายามไปติดต่อหน่วยงานราชการ ไปขอดูงานบริษัทต่างๆ ที่ผลิตปุ๋ย สุดท้ายก็ไม่เกิดผล บางแห่งทางบริษัทให้แค่ยืนมองอยู่ประตู เขาก็ไม่ลดความพยายามที่จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมา จึงหันกลับมาศึกษา ค้นคว้า ทดลองด้วยตัวเอง จนปัจจุบัน ปุ๋ยอินทรีย์ของที่นี่ได้ขายไปให้เกษตรอินทรีย์ตามที่ต่างๆ ได้ใช้มากกว่าปีละ 60,000 กระสอบ

สิ่งที่คุณแก่นฟ้า เล่าสะท้อนส้นทางและความพยายามเกี่ยวกับการจะทำอะไรสักอย่าง เราต้องพึ่งตนเอง ความพยายาม ไม่ท้อถอยจนทำให้ในปัจจุบัน ได้สูตรปุ๋ยอินทรีย์ สูตร 4 in 1 และที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือ เมื่อตอนเริ่มต้น ไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องข้อมูลจากใคร เมื่อตนเองได้ทำจนสำเร็จแล้ว ก็ได้เปิดหลักสูตรอบรม 4 คืน 5 วัน บอกสูตร บอกต้นทุน และแนวทางการนำไปทำทั้งหมดอย่างไม่ปิดบัง

สิ่งสำคัญของการที่ต้องมาอยู่กินตอนมาเรียน เนื่องจากเขาอยากให้ทุกคนได้เข้าใจในสิ่งที่ทำจริงๆ และการทำปุ๋ยต้องมีการพัฒนาสูตรให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ การเข้าใจพื้นฐานจะสามารถทำให้แต่ละคนที่มาสามารถไปสังเกตุ พัฒนาปุ๋ยของตนเองได้ และเชื่อมโยงกันเป็นพันธมิตรเครือข่าย

โอ มสช.
IP: xxx.90.140.154
เขียนเมื่อ 

ส่งที่พ่อมั่นได้เล่า เป็นประสบการณ์ที่พ่อมั่น ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการแห่งชาติ มีผู้นำชุมชนท้องถิ่น 50 คน จากทั่วประเทศมาร่วมกันวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล เสนอความคิดเห็นต่อที่ปรึกษานายกฯ

การได้มีโอกาสเข้าไปรับรู้ข้อมูลต่างๆ ทำให้พ่อมั่นอธิบายให้ชาวบ้านที่มาร่วมประชุมในวันนั้นเกี่ยวกับเรื่องพรบ. ข้าว เรื่องโครงการวัวล้านตัว และรวมถึงประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ที่ออกมา มีผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างไรบ้าง

การที่มีผู้นำชุมชนที่ผู้คนให้ความนับถือ มาร่วมพูดคุยนำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม น่าจะทำให้กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งขึ้น และมั่นใจในเส้นทางที่เลือกทำ..... เกษตรอินทรีย์เพื่อพลิกฟื้นวิถีชีวิตชุมชน เพื่อความยั่งยืน.......

เสียดายที่มีอุปสรรคเรื่องภาษาคั่นกลาง เลยทำให้เวลาโอไปฟังปราชญ์ชาวบ้าน ไม่ว่าจะทางภาคใต้หรือภาคอีสาน จะจับใจความที่น่าสนใจได้ไม่ทั้งหมด

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.131
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณโอ มสช.

     ขอความกรุณาลองช่วยอธิบายลำดับขั้นตอนที่จะทำเรื่องการแก้ปัญหาตามประเด็นที่ผมนำเสนอไว้ที่ การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ในจังหวัดพัทลุงให้เป็นจริงได้อย่างไรบ้างครับ รายละเอียดที่เกิดขึ้นตามนั้นเลยครับ ยังไงแล้วช่วยเมล์ [email protected] บอกด้วยก็ได้ เพราะหากเข้ามาไม่ทัน หน้า blog จะเลยหายไปทำให้ไม่ทราบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครับ ขอบคุณมาก