นำ KM ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

หลายๆท่านเคยรู้สึกบ้างหรือไม่ ?? ว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดจะทำ คือเราอยากจะทำ ไม่ใช่เพราะได้รับคำสั่ง แต่มีบ้างเหมือนกันที่แว๊บๆของความคิดบอกเข้ามาว่า ถ้าไม่ทำ..ก็ไม่มีใครว่าอะไรนี่นา ถ้าคิดแค่นี้ .. ก็คงไม่ต้องเหนื่อยนะ แต่ไม่รู้ทำไม?? ก็ยังคิดจะทำต่ออยู่ดี ความตั้งใจจริงที่เราอยากนำเรื่องเกี่ยวกับ KM ไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้ เหมือนกับที่เรารู้.. คงจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เราคิดอะไรที่จะทำได้มากขึ้นนะคะ

หลังจากที่พยายามคิดหาวิธีในการนำ KM ไปปรับใช้เพื่อจะให้เหมาะสมกับองค์กร  มาระยะหนึ่ง
ก็ออกมาในรูปแบบนี้ค่ะ
เป้าหมายที่ 1 ของคุณอำนวย : ต้องการจุดประกายและสร้างให้ทีมงาน (คุณกิจ) กล้าพูด  กล้าเสนอความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทีมงาน   ( เบื้องต้นเราอยากให้เขากล้าพูด กล้าคิดก่อน )

โดยดัดแปลงจากวิธีการทำ KM Workshop ที่อาจารย์สอน
เบื้องต้นเราจะชี้แจงหลักสำคัญที่ขอให้ทุกคนยึดถือร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ได้แก่

1.ทุกคนต้องเปิดใจรับฟัง
2.ทุกคนเท่าเทียมกัน
3.นำไปปฏิบัติจริง

หัวข้อเป้าหมายในการจัดทำ  KM Workshop แต่ละครั้งอยู่ในขอบข่ายของพันธกิจของบริษัท
โดยครั้งแรกเราจะเริ่มจากเรื่องที่ง่ายๆก่อน  เพื่อให้เขาเข้าใจวิธีการ
ส่วนรายละเอียดในการทำ  KM Workshop เราได้ปรับให้เหมาะสมกับการทำงานขององค์กร  ทั้งนี้
1. ต้องไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นการเพิ่มงาน  เพิ่มภาระให้เขา
2. กำหนดเป้าหมายวัดผลอย่างน้อย 3 เดือน
3. มีการให้รางวัลเพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
4. มีการติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องของคุณอำนวย
5. จัดทำ AAR สำหรับทีมงานคุณอำนวยเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
6. สร้างขุมความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM&Michael-catความเห็น (0)