เยียวยาจิตใจตนเอง...อย่างไรดี ?

วิธีการที่จะช่วยเยียวยาจิตใจด้วยตัวเองนั้น มีด้วยกันหลากหลายวิธี ก่อนอื่นท่านจะต้องค้นหาให้ได้ก่อนว่าปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และท่านพร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่

         

          เมื่อใดที่เรารู้ตัวว่า เรากำลังเครียด ทุกข์ใจ มีปัญหาที่ต้องแก้ไข อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องตกอยู่ในภาวะนั้นนาน ๆ เพราะจะทำให้ท่านมีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตตามมาได้  ดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาแล้ว เราจะต้องมีวิธีที่จะเยียวยาจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ที่เรากำลังเผชิญ  การเยียวยาจิตใจนั้น นอกจากเราจะให้ผู้อื่นเข้ามาเยียวยาจิตใจเราแล้ว ก่อนอื่นเราก็ควรที่จะมีวิธีที่จะเยียวยาจิตใจของตนเองด้วยตัวคุณเองด้วย

           วิธีการที่จะช่วยเยียวยาจิตใจด้วยตัวเองนั้น มีด้วยกันหลากหลายวิธี ก่อนอื่นท่านจะต้องค้นหาให้ได้ก่อนว่าปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และท่านพร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่  หากท่านยังไม่พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากภาวะอารมณ์ที่ท่านกำลังเครียดอยู่ อยากให้ท่านลองหาวิธีเพื่อผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก่อน ตลอดจนท่านอาจจะใช้วิธีการพูดปลุกปลอบใจตนเอง พูดให้กำลังใจกับตนเอง หรือเปลี่ยนระบบคิดของตนให้มองในมุมบวก มองปัจจุบัน อย่าพะวงกับอนาคตที่ยังไม่ถึงมากนัก  และเมื่อใดที่ร่างกาย อารมณ์ จิตใจของท่านผ่อนคลาย พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ให้ท่านหันหน้าสู้กับปัญหาเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ตนกำลังเผชิญ  ซึ่งการแก้ปัญหา หากท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ท่านอาจจะต้องลองขอรับคำปรึกษาจากบุคคลที่ท่านไว้ใจเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

          การเยียวยาจิตใจตนเอง นอกจากจะช่วยให้ท่านไม่ต้องเผชิญกับการมีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตแล้ว การเยียวยาจิตใจตนเองยังมีส่วนช่วยในการช่วยปลอบประโลมจิตใจและเสริมสร้างกำลังใจให้กับตัวของท่านเองได้ด้วย

ธนเนตร  ฉันทลักษณ์วงศ์
กรมสุขภาพจิต

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน skumraksa123ความเห็น (0)