ทดสอบการบันทึกข้อมูล ใน blog  MK สิงห์บุรี สถานที่อบรม จังหวัดชุมพร