การจัดการความรู้เป็นกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทีมงานของสิงห์บุรีมีหลากหลายโดยสธ. เป็นเจ้าภาพ หลัก ทำกันมา 6 เดือนแล้ว เป้าหมายคือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ km