ใครบ้างเคยใช้ปุ๋ยชีวภาพ"อัลจินัว"ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯที่ให้บริษัท แอนโกเทค เป็นผู้ผลิตจำหน่าย เพราะได้ทดลองใช้ในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี แต่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงต้องการผลการใช้ว่า ดีจริงหรือไม่ ผลเป็นเช่นไร