ทดสอบส่งบันทึก เรื่องการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยตัวเกษตรกรเอง ที่แนะนำโดยสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี