ยินดีกับมหาวิทยาลัยนเรศวร: มหาวิทยาลัยด้านการวิจัย

สุวรรณา
ม. นเรศวรได้รับการประเมินศักยภาพด้านการวิจัยอยู่ในระดับดีเยี่ยม

นายภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผย ถึงผลการจัดอันดับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2548 สำหรับการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย ใช้เกณฑ์การประเมินจากงบประมาณ 20% บุคลากร 20% ผลงาน 45% และบัณฑิตศึกษา 15% รวม 100 คะแนน
       
มหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่มดีเลิศ มีคะแนนการประเมินมากกว่า 75 คะแนน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
       
       
กลุ่มดีเยี่ยม มีคะแนนประเมินอยู่ในช่วง 70-75 คะแนน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       
       
กลุ่มดี มีคะแนนประเมินอยู่ในช่วง 65-69 คะแนน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
       
       
กลุ่มพอใช้ มีคะแนนประเมินอยู่ในช่วง 55-64 คะแนน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       
       
กลุ่มที่ต้องปรับปรุง มีคะแนนประเมินน้อยกว่า 55 คะแนน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาลัยตาปี และวิทยาลัยบริหารธุรกิจ  ที่มา http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9490000110735

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุวรรณา

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#มหาวิทยาลัยด้านการวิจัย#ประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 47420, เขียน: 31 Aug 2006 @ 16:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

    ขอบคุณพี่สุ มากนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟัง  ตอนนี้ มน. กำลังจะมี  โครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลปรร. กันในการกำหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัย และQA ให้ดียิ่งขึ้น และเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในปี 2550 นี้ค่ะ สำหรับรายละเอียดจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้านะคะ

ไม่ได้ลืมใส่ชื่อ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

แต่เสียใจที่ด้านการเรียนการสอน อยู่รองสุดท้าย

ทั้งสองด้านอันไหน น่าจะให้คุณภาพของนิสิตที่ดีมากกว่ากัน

ขอขอบคุณอาจารย์สุวรรณา...                            

  • ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ
  • สถาบันที่พลาดไปก็อย่าเพิ่งท้อแท้ครับ... ความมุ่งมั่น+ยืนหยัดคงจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้ต่อไปครับ
ตั้งใจไม่ใส่ชื่อ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับของสกอ แตกต่างจากของสมศ. ดัชนีชี้วัดบางเรื่องที่สำคัญ แต่ไม่ได้นำเอามาพิจารณา เช่น คุณภาพบัณฑิต ( ไม่ใช่ปริมาณ )  สื่อการเรียนการสอน  ห้องสมุด...  จึงอยากรอดูผลจัดอันดับของสมศ อีกแห่งเหมือนกัน .. แต่มหาวิทยาลัยติดอันดับกับเค้าด้วยก็ยินดีด้วยค่ะ
สุวรรณา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ อาจารย์หมอ น้องตูน คุณตั้งใจไม่ใส่ชื่อ
  • ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ประกอบกัน  และเราจะมีความมุ่งมั่น และยืนหยัดไว้ อย่างอาจารย์หมอกรุณาให้แนะนำกำลังใจแก่พวกเรานะคะ
  • สู้ สู้ นะพวกเรา