ทำไมต้องมีชุมนุม คณิตศาสตร์

เพื่อนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ทำไมต้องมีชุมนุมในโรงเรียน โดยเฉพาะ  ชุมนุมคณิตศาสตร์

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้นักเรียนต้องเรียน  8  สาระการเรียนรู้ และ หนึ่งกิจจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมชุมนุมต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองต่อความต้องการ  ความสนใจ โดยเสรี  และยังสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ชุมนุมคณิตศาสตร์เป็นชุมนุมหนึ่งที่เปิดชุมนุมก็เพื่อสนองตอบนักเรียนที่สนใจ ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือทบทวนสิ่งที่เรียน  และเป็นชุมนุมที่เหมาะสมกับระดับสติปัญญาของนักเรียนที่เป็นสมาชิกชุมนุมนักเรียนรู้จักความรู้และความสามารถของตนเอง

ขั้นตอนการจัดตั้งชุมนุม

1. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อตั้งชื่อชุมนุม จัดครูที่ปรึกษาของชุมนุม

2. ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าชุมนุม(แจ้งรายละเอียดประชาสัมพันธ์จูงใจนักเรียนของทุกชุมนุม)

3. นักเรียนกรอกใบสมัครชุมนุมที่นักเรียนเลือก(แต่ละชุมนุมให้มีสมาชิกได้ไม่เกิน 45 คน)

4.ครูที่ปรึกษาชุมนุมประชุมนักเรียนที่เป็นสมาชิกของชุมนุมเพื่อเลือกตั้งประธานชุมนุม  กรรมการฝ่ายต่าง ๆ

5. จัดกิจกรรมการเรียน ฝึก  ตามที่ครูกำหนดไว้ในแผน(ใช้เวลาครั้งละ  1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมภาคเรียนละ  20  ครั้ง  20  ชั่วโมง)

6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ทุกครั้งที่หรือหลายครั้งที่มีการจัดกิจกรรมชุมนุม  ตลอดจนนับเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก

7. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมชุมนุมเสนอผู้บริหารสถานศึกษาภาคเรียนละครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมนุมคณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนบ้านกระทุ่ม

หมายเลขบันทึก: 47417, เขียน: 31 Aug 2006 @ 16:12 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)