ทำไมต้องมีชุมนุม คณิตศาสตร์

  ติดต่อ

  เพื่อนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  

ทำไมต้องมีชุมนุมในโรงเรียน โดยเฉพาะ  ชุมนุมคณิตศาสตร์

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้นักเรียนต้องเรียน  8  สาระการเรียนรู้ และ หนึ่งกิจจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมชุมนุมต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนองต่อความต้องการ  ความสนใจ โดยเสรี  และยังสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ชุมนุมคณิตศาสตร์เป็นชุมนุมหนึ่งที่เปิดชุมนุมก็เพื่อสนองตอบนักเรียนที่สนใจ ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือทบทวนสิ่งที่เรียน  และเป็นชุมนุมที่เหมาะสมกับระดับสติปัญญาของนักเรียนที่เป็นสมาชิกชุมนุมนักเรียนรู้จักความรู้และความสามารถของตนเอง

ขั้นตอนการจัดตั้งชุมนุม

1. ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อตั้งชื่อชุมนุม จัดครูที่ปรึกษาของชุมนุม

2. ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าชุมนุม(แจ้งรายละเอียดประชาสัมพันธ์จูงใจนักเรียนของทุกชุมนุม)

3. นักเรียนกรอกใบสมัครชุมนุมที่นักเรียนเลือก(แต่ละชุมนุมให้มีสมาชิกได้ไม่เกิน 45 คน)

4.ครูที่ปรึกษาชุมนุมประชุมนักเรียนที่เป็นสมาชิกของชุมนุมเพื่อเลือกตั้งประธานชุมนุม  กรรมการฝ่ายต่าง ๆ

5. จัดกิจกรรมการเรียน ฝึก  ตามที่ครูกำหนดไว้ในแผน(ใช้เวลาครั้งละ  1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมภาคเรียนละ  20  ครั้ง  20  ชั่วโมง)

6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ทุกครั้งที่หรือหลายครั้งที่มีการจัดกิจกรรมชุมนุม  ตลอดจนนับเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก

7. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมชุมนุมเสนอผู้บริหารสถานศึกษาภาคเรียนละครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมนุมคณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 47417, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 11:42:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียนบ้านกระทุ่ม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)