การสร้างงานศิลปะ  หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย  แต่ถ้าทุกท่านมีอารมณ์สุนทรีและมีความสุนทรีอยู่ในหัวใจ  ก็คิดว่าทุกท่านคงจะเกิดความสนุกสนานกับงานศิลปะ  สาเหตุสำคัญอยู่ที่ใจ  สมมุตท่านจะสร้างงานศิลปะซักหนึ่งชิ้น  ท่านต้องเตรียมอะไรบ้าง  ควรที่จะมีอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานให้พร้อม  เมื่อทุกอย่างพร้อมงานก็สำเร็จไปเกือบครึ่งแล้วครับ  ต่อจากกนั้นก็ถึงตอนสำคัญคือการสร้างอารมณ์  บางคนใช้สถาณการณ์เฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์ในอดีต  มาเป็นต้นกำเนิดอารมณ์โน้มน้าวความสุนทรีมาสู่ตนเองให้พร้อมที่จะสร้างงานที่มีความสวยงามและมีความหมายอยู่ในตัวของมันเอง