หนังสือยอดพระกัณฑ์นี้  มีคำกล่าวไว้ในหนังสือนำว่าศักดิ์สิทธิ์  ถ้าผู้ใดได้สวดมนต์ภาวนาทุกคำเช้าแล้ว  ผู้นั้นจะไม่ตกอบายภูมิ  แม้นได้บูชาไว้กับบ้านเรือนก็อาจป้องกันอันตรายต่างๆ  จะภาวนาคาถาอื่นๆ สัก 100 ปี  อานิสงค์นี้ก็ไม่เท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งนี้  ถึงแม้นว่า  อินทร์  พรหม  ยม  ยักษ์  ที่มีอิทธิฤทธิ์จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อพระเจดีย์  ตั้งแต่มนุษย์โลกถึงพรหมโลก