วันนี้ทางโรงเรียนบ้านกระทุ่มได้ทำการขยายผลการสร้างBlogให้กับคณะครูที่โรงเรียน คุณครูทุกคนมีความสนใจและตั้งใจมากค่ะ