ดาวพลูโต
รูปจำลองดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกัน ในนครนิวยอร์คต้องถูกปลดลงมา หลังจากที่องค์การดาราศาสตร์สากล (IAU) มีมติอย่างเป็นทางการให้ปลดดาวพลูโตออกจากสถานะดาวเคราะห์ เมื่อ 24 ส.ค.49ที่ผ่านมา เนื่องจากวงโคจรทับซ้อนกับดาวเนปจูนโดยให้เรียกดาวพลูโตว่าเป็น"ดาวเคราะห์แคระ" จากน.ส.พ.ไทยรัฐปีที่57ฉบับที่17753วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2549