“เพื่อนช่วยเพื่อน” ชมรมรวมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

sunantapa

การดำเนินงานเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

<h2 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> ระหว่างชมรมรวมใจต้านภัยมะเร็งบ้านกร่างกับชมรมรวมใจต้านภัยมะเร็งดอนทอง </h2>

วันที่ 23 ธันวาคม 2548

บันทึกขุมกิจกรรม ความรู้สึก และองค์ความรู้ที่ได้จากเพื่อนช่วยเพื่อน

                        ต้นเดือนธันวาคม 2548 คุณศิริรัตน์ มีแสง พยาบาลวิชาชีพ 7  PCU บ้านกร่าง ได้แจ้งเข้ามาว่า สมาชิกชรมรมรวมใจต้านภัยมะเร็งบ้านกร่างมีความต้องการที่จะไปศึษาดูงานชมรมรวมใจต้านภัยมะเร็งดอนทอง เพราะอยากไปสัมผัสและเห็นรูปแบบการดำเนินงานที่มีความเข้มแข็งและได้ผลดีเยี่ยม เพราะสามารถชักชวนสตรีกลุ่มเป้าหมายมาเข้ารับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ร้อยละ 100 และผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังพบว่าสตรีกลุ่มเป้าหมายตวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสมำเสมอทุกเดือนร้อยละ 80  คุณศิริรัตน์และทีมสุขภาพได้ร่วมประชุมกับสมาชิกชมรมกำหนดการศึกษาดูงานเป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2548 และผู้ร่วมทีมจะเป็นสมาชิกชมรมทุกคนร่วมกับแกนนำชุมชน และสมาชิก อบต.บ้านกร่าง รวม 40 คน

      เวลา 13.00-16.00 . ของวันที่ 16 ธันวาคม 2548 นัดประชุมคณะทำงานรวมใจต้านภัยมะเร็ง จำนวน 16 คน ซึ่งได้รับความกรุณาจาก นพ.นิพัธ กิตติมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกมาให้ความรู้และชี้แนะในเรื่องการทำ KM และน้องอาร์ม หนุ่มน้อยคนเก่งจากกลุ่มงานกายภาพ มาแนะนำในเรื่องการสร้าง Blog ใน http//gotoknow.org พร้อมทั้งปรึกษาหารือเพื่อจัดกิจกรรมในวันศึกษาดูงาน งาน    23 ธันวาคม 2548 ผู้ร่วมทีมตื่นแต่เช้า นัดขึ้นรถบัสปรับอากาศ (ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพุทธชินราช) เวลา 08.00 . ล้อหมุน และทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อทีมรวมใจต้านภัยมะเร็งอย่างภาคภูมิใจ

<div style="text-align: center"></div> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"> นายทองพูล บริยัง สาธารณสุอำเภอเมืองพิษณุโลกกล่าวเปิด </p>

นพ.นิพัธ  กิตติมานนท์หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกพร้อมทีมงาน 3 คน และตัวแทนทีมสุขภาพจาก PCU อรัญญิก สมอแข บึงพระ บ้านป่า และร้องยุ้งข้าว มาร่วมสังเกตการณ์ นอกจากนี้ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากชาวดอนทอง

กล่าวต้อนรับโดยคุณนิตยา สุราษฏร์มณี หัวหน้า PCU ดอนทอง

  การดำเนินงานของชมรมดอนทอง โดยคุณสืบพงศ์  จันทสมบัติเลขานุการและแกนนำชมรม

ชุดการแสดงต้อนรับ รำเซิ้งประกอบเพลงโดยสมาชิกชมรมรวมใจต้านภัยมะเร็งดอนทอง ซึ่งทั้งท่าทางการฟ้อนและชุดที่ใส่ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความสามัคคีของชาวดอนทอง แม้แต่ตัวผู้เขียนยังซาบซึ้งมากและแทบไม่เชื่อว่าป้า ๆ จะแสดงกันได้ดีขนาดนี้ชุดการแสดงของผู้มาเยือน อารบิกเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยสมาชิกทุกคนพร้อมใจกันมาเต้นออกกำลังกายผสานความสนุกสนานกับความแข็งแรงอย่างลงตัว 10.30 .             อาหารว่างแสนอร่อยด้วยฝีมือของชาวดอนทอง                        หลังอาหารว่างเริ่มดำเนินการสร้างองค์ความรู้ (KM) “เพื่อนช่วยเพื่อนในหัวข้อ แรงจูงใจในการเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกชมรมรวมใจต้านภัยมะเร็งและกลวิธีในการชักชวนให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน PCU” โดยผู้เขียนทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย และมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งหมด 22 คน คือ สมาชิกชมรมบ้านกร่าง 13 คน สมาชิกชมรมดอนทอง 9 คน 

 

</span></font></font></span></font></font></span></span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มะเร็งปากมดลูกและเต้านม

คำสำคัญ (Tags)#ศึกษาดูงาน

หมายเลขบันทึก: 47399, เขียน: 31 Aug 2006 @ 15:18 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)