GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงการห้องสมุด

โครงการห้องสมุด

โครงการห้องสมุดในปีนี้ทางห้องสมุดโรงเรียนวัดเกตุสโมสรได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  ตามโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน  สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านระดับประถมศึกษา  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2547  ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในระดับเขตการศึกษา  โดยการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น-          วางทุกงาน อ่านทุกคน-          ครอบครัวยอดนักอ่าน-          ห้องสมุดเคลื่อนที่-          นิทรรศการตามวาระโอกาสและวันสำคัญ-          การเล่านิทาน-          สืบค้นอินเตอร์เน็ตสาธารณะ-          หนังสือในดวงใจ-          แรลลี่ครอบครัวยอดนักอ่าน-          ค่ายรักการอ่าน-          เก็บมาฝากกิจกรรมทุกกิจกรรมจัดเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): วัดเกตุสโมสร
หมายเลขบันทึก: 47375
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

-  โครงการน่าสนใจ

  • แน่นอนว่าที่โรงเรียนแห่งนี้ต้องมี ผู้บริหารรักการอ่าน
  • เยี่ยมมากครับ
  • "ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง" ชอบมากครับ
  • เชิญ ที่นี่ ด้วยครับ

 

 

  • แก้ไขครับ ที่นี่ ครับ
  • ขอบพระคุณครับ