หลายคนเมื่อเจอปัญหา ชอบเอาปัญหามาสร้างกำแพงกั้น พยายามหนีปัญหา หรือ สะสมปัญหาไว้

คนชอบแก้ปัญหา มองคนไม่แก้ปัญหาแล้ว อยากให้เอาปัญหา มาทำให้ตัวเองแกร่งขึ้น พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

นำปัญหามาคิด วิเคราะห์ หาทางแก้ไขปัญหา  ปรึกษาหารือระดมสมอง

เพราะชีวิตในแต่ละวัน ย่อมเจอกับปัญหาเสมอ ก็ต้องอยู่กับปัญหา ยิ้มรับและเผชิญหน้ากับมันให้ได้

อยากเห็นหลายคนเป็นผู้ชนะปัญหา มิใช่ผู้ยอมแพ้จำนนต่อปัญหา ไม่กล้าตัดสินใจต่อปัญหานั้นๆ

วิธีคิดและมุมมองนั้น สำคัญอย่างยิ่ง ปรับวิธีคิดก็เปลี่ยนชีวิตได้

จากความคิดที่เป็นผู้แพ้ เปลี่ยนความคิดในมุมมองแบบผู้ชนะ แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป