รู้จักวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แล้วให้แก้ที่ต้นตอของสาเหตุ

1 คิดเสียว่า ทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้
 จะได้ดำเนินชีวิตอย่างง่ายๆ สบายๆ และอย่าไปกำหนดเงื่อนไขของชีวิตให้สูงเกินความพอดี แล้วจะรู้สึกผ่อนคลายจากความกดดันทั้งหลายทั้งปวง

2. อย่ามัวแต่ยึดมั่นถือมั่น
   แต่ควรปล่อยวาง จะได้ไม่แบกปัญหาให้มันมาทำลายเซลล์สมองของเราโดยใช่เหตุ

3. ใช้หลักเดินสายกลาง
   ไม่ย้ำคิดถึงแต่ประสบการณ์เลวร้ายที่ผ่านมาแล้วในชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ควรถ่วงดุลด้วยความคิดในเชิงบวกว่า เราจะ "ลุก" ขึ้นมาเพื่อเดินหน้าสู้วิกฤติ ทำวิกฤติให้เป็นโอกาสได้อย่างไรมากกว่า

4. อย่านำเรื่องจิ๊บจ๊อยมาเป็นอารมณ์ไปซะทุกเรื่อง
 รู้จักเตือนตัวเอง ความทุกข์จะมลายหายไป