1.มี blog เพื่อแสดงตัวเองให้โลกรู้

2.มี blog เพื่อเล่าเรื่องในชีวิตประจำวัน

3.มี blog เพื่อเกาะติดข่าวล่ามาเร็ว

4.มี blog เพื่อคุยเรื่องการเมืองหรือปรัชญา

5.มี blog เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตัวเอง

6.มี blog เพื่อบอกเล่าแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆก่อนที่จะเป็นเรื่องใหญ่

7.มี blog เพื่อเป็นไกด์นำทางท่องเวบไซต์

8.มี blog เพื่อแสดงผลงานในองค์กร

9.มี blog เพื่อเป็นคลังความรู้ส่วนตัว

10.มี blog เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงาน

11.มี blog เพื่อแสดงภาพถ่าย

12.มี blog เพื่อการเรียนรู้

13.มี blog เพื่อเป็นรอยต่อแห่งมิตรภาพ

14.มี blog เพื่อเป็นจุดนัดพบ

15.มี blog เพื่อกระตุกต่อมคิด