ข้อคิดคำคม...การเรียนรู้

ชายขอบ
การศึกษาพัฒนาวุฒิความสามารถของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจ เพื่อว่าคนสามารถชื่นชมความจริง ความงาม และความดีอันเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุด โดย...อริสโตเติล

     สมัยเรียน ป.ตรี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ มรภ.สงขลา ตอนนั้นยังเป็น สถาบันราชภัฎสงขลา ผมต้องเรียนวิชาครูตามโครงสร้างหลักสูตรหลายวิชา จำไม่ได้แล้วว่าข้อคิดคำคมสำหรับการเรียนรู้ นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานย่อยวิชาอะไรแล้ว แต่ผมยังมีไฟล์เก็บไว้ จึงอยากจะนำมาลงบันทึกไว้ที่นี่ครับ

 • ก่อนที่เราจะเรียนรู้อะไร เราจะต้องสนใจใคร่รู้ในสิ่งนั้นเสียก่อน การเรียนรู้ก็คือการเล่นกับแนวคิด และสิ่งที่เป็นวัตถุ การมีอิสระที่จะเลือกในสิ่งที่อยากรู้จึงมีความสำคัญ โดย...ชัยอนันต์ สมุทวณิช 
 • การศึกษาควรเป็นไปเพื่อความเป็นมนุษย์ โดย...ส.ศิวรักษ์
 • การศึกษาที่สมบูรณ์นั้น เกิดจากประสบการณ์ทางสังคม คนเราเรียนรู้ซึ้งกันและกัน ไม่มีบทเรียนใดที่สำคัญไปกว่าบทเรียนที่เราได้รับจากสภาพความเป็นจริงของชีวิต โดย...ประทีป สยามชัย 
 • การศึกษาที่ไม่ทำให้คนมีศีลธรรมนั้น ไม่ใช่การศึกษา ...แผนการศึกษาของโลกสมัยนี้ ไม่มีการทำให้เด็ก ๆ รู้ว่าเกิดมาทำไม? เมื่อคนเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม? มันก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน จะไปได้อะไรอันเป็นสิ่งสูงสุด โดย...พุทธทาสภิกขุ 
 • การศึกษานี้เพื่อมนุษย์จะมีโอกาสได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้ โดยทำลายเสียซึ่งสัญชาตญาณอย่างสัตว์ แล้วมีการประพฤติกระทำอย่างมนุษย์ที่มีใจสูงโดยสมบูรณ์ โดย...พุทธทาสภิกขุ 
 • การศึกษาในแต่ละประเทศ แต่ละยุค สะท้อนค่านิยมของชนชั้นปกครอง โดย...เจ เอฟ บราวน์ 
 • การศึกษาเป็นการแนะนำและฝึกฝนพัฒนาคนให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เมื่อดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องก็มีความสุข การศึกษาที่ถูกต้อง จึงต้องทำให้คนมีความสุข หรือรู้จักที่จะทำตนให้มีความสุข โดย...ประยุทธ์ ปยุตโต 
 • การศึกษาพัฒนาวุฒิความสามารถของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจ เพื่อว่าคนสามารถชื่นชมความจริง ความงาม และความดีอันเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุด โดย...อริสโตเติล 
 • การศึกษาไม่ใช่การเรียนของคนในช่วงอายุหนึ่งเท่านั้น แต่การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งมวล โดย...ประเวศ วะสี 
 • คนเก่งในอนาคต มิใช่คนที่รู้หรือจำข้อมูลได้มากมาย แต่เป็นคนที่รู้ว่าในสถานการณ์ใดจะต้องใช้ข้อมูลอะไร และจะไปหาข้อมูลนั้น ๆ ได้ที่ไหน โดย...ชัยวัฒน์ คุประตกุล 
 • คนมีศาสตร์ มีความรู้ แต่ไม่เข้าใจความจริงของมนุษย์ สังคมและสภาพแวดล้อม ศาสตร์หรือความรู้ก็กลายเป็นศาสตราวุธ สำหรับทิ่มตำทำร้ายและประหัตประหารฆ่าฟันในสงครามแย่งชิงการงานและการหาเงินมาจับจ่าย โดย...ประเวศ วะสี 
 • ความอยากรู้หลายอย่างเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเยาวชน แต่โดยทั่วไปแล้วความใฝ่รู้นี้ถูกทำลายลง ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า เด็ก ๆ ถูกยัดเยียดข้อมูลความรู้มากเกินกว่าที่เด็กต้องการ โดย...เบอร์ทรินต์ รัสเซลล์
 • ใครจะศึกษาโลกอื่น ก็ให้เขาศึกษาไปเถิด แต่ท่านจงศึกษาตัวท่านเอง โดย...อีเมอร์สัน 
 • ทุกคนอยากเห็นนักการเมืองที่ดี อยากเห็นรัฐมนตรี อยากเป็นรัฐบาลที่ดี การศึกษาต้องเข้ามามีบทบาท โดยเริ่มสอนจริยธรรมการเมืองตั้งแต่เป็นเยาวชน โดย...วันมูหะมัดนอร์ มะทา 
 • ทุกช่วงเวลาของชีวิตนั้น มนุษย์เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ หากแต่เป็นการเรียนรู้ตามยถากรรม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้มีส่วนจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนให้เจริญไพบูลย์ตามความคาดหวัง โดย...สุมน อมรวิวัฒน์ 
 • เป้าหมายหลักของการศึกษาคือการสร้างมนุษย์ให้สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ มิใช่เดินตามรอยในสิ่งที่คนรุ่นก่อนทำมาแล้ว - นั่นคือต้องเป็นนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์และนักค้นพบ โดย...ฌอง ปิอาเซ่ต์ 
 • มนุษย์เราในโลกปัจจุบันนี้มีการศึกษาแต่เพียงสองอย่าง คือรู้หนังสือ รู้อาชีพ ขาดอย่างที่สามคือ การศึกษาที่ทำให้เป็นมนุษย์กันอย่างถูกต้อง โดย...พุทธทาสภิกขุ 
 • ไม่ว่าวัตถุและวิทยาการจะเจริญรุดหน้าสักเพียงไร น้ำคำและน้ำใจก็ยังคงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นไม่ได้จากวิทยาการ โดย...เกษมสุข ภมรสถิตย์ 
 • เราไม่ควรเรียนสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นความรู้ตายตัว และอย่างเป็นความจำ เพราะการเรียนทำนองนั้นจะทำให้เราเป็นคนรู้อะไรมาก ๆ เท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิด โดย...อนุช อาภาภิรม 
 • วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการเป็นนักศึกษา และแสวงหาวิชาความรู้นั้น อยู่ที่การสร้างความประพฤติอันดีงามให้แก่ตน โดย...มหาตมะ คานธี 
 • แท้ที่จริง การจัดการศึกษาที่ควรจะเป็นนั้น น่าจะอยู่ที่การมองหาพรสวรรค์ในเด็กมากกว่าการมองหาเด็กที่มีพรสวรรค์ โดย...อุทัย ดุลยเกษม 
 • การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ เพราะสมองของมนุษย์เป็นโครงสร้างที่วิจิตรที่สุดในจักรวาล สามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้ โดย...ประเวศ วะสี 
 • คนรุ่นใหม่ไม่ใช่แต่เก่งอย่างเดียว แต่ต้องดีด้วย ไม่ใช่มีแต่ Credentials แต่ต้องมี Human Credentials ด้วย หมายความว่า คนรุ่นใหม่ต้องมีวุฒิของความเป็นมนุษย์ที่วัดไม่ได้ด้วยกระดาษ มีความเอื้อเฟื้อ ความเป็นธรรม และมีคุณธรรมต่อกัน โดย...ศ.วิทิต มันตาภรณ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ขุมความรู้#การเรียนรู้#ความรู้ทั่วไป#ความรู้ที่อยากแนะนำต่อ#การศึกษาอิสระ#จากการเก็บตกประเด็น

หมายเลขบันทึก: 47305, เขียน: 31 Aug 2006 @ 01:31 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

สุดยอด..คะสำหรับการรวบรวม...

จากคำคม..get อย่างหนึ่งคะ...

...

คือ...สำคัญที่ว่าเราลงมือทำสิ่งที่ดีงามนั้นแล้วหรือยัง...

ขอบคุณคะ

กะปุ๋ม

เขียนเมื่อ 
 • เป็นแหล่งรวมข้อคิดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

โอ้...สุดยอดแห่งการเรียนรู้ค่ะ แต่ที่แน่ ๆ สิ่งที่ได้เรียน
รู้จากการอ่านในวันนี้ คือ ได้เงินเก็บอีก 3 บาทค่ะ

บาทแรก คือ ในช่วยอายุ "ช่วง" ค่ะ ข้อที่ 9
บาทที่สอง คือ ถูกยัดเยี่ยดเอาไม้เอกออกด้วยค่ะ ข้อที่ 12
บาทที่สาม คือ การสร้างมนุาย์ "มนุษย์" ข้อที่ 16

จะนำข้อคิดเหล่านี้ไปตกผลึกอีกครั้งค่ะ เพราะจริง ๆ แล้วมนุษย์เรายังขาดความสมบูรณ์แห่งการเป็นมนุษย์อยู่ค่ะ ดังนั้นการศึกษาจึงควรเน้นเรื่องการยกระดับจิตใจของคนจากความเป็นสัตว์สู่ความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้นค่ะ (ไม่แรงไปนะค่ะ)

เขียนเมื่อ 

Dr.Ka-poom และอาจารย์พี่ขจิต

     ขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามาทิ้งรอยบันทึกน้อย ๆ ยันทึกนี้ไว้

เขียนเมื่อ 

อาจารย์น้อง Vij

     แก้ไขแล้วนะครับ ขอบคุณมาก ๆ ค่าติดยังคงผัดต่อไป ยังจะไม่จ่ายนะครับ ไว้ทบทีเดียวกันเลย